Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een afgeknotte topgevel waarboven een schuin, driehoekig dakvlak is aangebracht. De overgang van muurwerk naar dakvlak wordt veelal gevormd door een dakgoot.


Zie kerk:


Afgewolfd

Afgewolfd